Een onderdeel van de website kiesBeter.nl is aangepast voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Het nieuwe onderdeel "Gehandicaptenzorg voor jou” helpt met zoeken naar een plek om te wonen, werken, leren, of het zoeken naar hulp aan huis. Grote knoppen en afbeeldingen leiden bezoekers naar de voor hen juiste plek. Het nieuwe onderdeel wordt vandaag gelanceerd tijdens een feestelijke lunch in lunchcafé Zizo te Utrecht.

Toegankelijke informatie over het aanbod aan zorg, ondersteuning en begeleiding was nog niet structureel beschikbaar gemaakt voor mensen met een verstandelijke beperking. Het onderdeel “Gehandicaptenzorg voor jou” is samen met de doelgroep ontwikkeld door gebruik te maken van testpanels.

“Gehandicaptenzorg voor jou” is gemaakt in samenwerking met de Landelijk Federatie Belangenverenigingen Onderling Sterk (LFB Landelijk Federatie Belangenverenigingen Onderling Sterk (Landelijk Federatie Belangenverenigingen Onderling Sterk)), ZetNet Mediawerk en de Stichting Ookjij.nl. Alle betrokken partijen vinden het erg belangrijk dat mensen de regie over hun eigen leven hebben. Dat ze zelf hun leven inrichten en zelf de beslissingen nemen over de dingen die ze belangrijk vinden; kortom ‘empowerment’. Daarvoor is het een voorwaarde dat mensen weten wat er allemaal te kiezen is.

KiesBeter.nl

KiesBeter.nl biedt onafhankelijke informatie over zorg en gezondheid. Op de site kunnen zorgpolissen, maar ook ziekenhuizen en andere instellingen worden vergeleken. Het is een product van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en wordt ontwikkeld in samenwerking met vele andere organisaties in de zorg. Het onderdeel “Gehandicaptenzorg voor jou” is te vinden op www.kiesbeter.nl/gehandicaptenzorgvoorjou.

EINDE BERICHT

 

Noot voor de redactie

Meer informatie over gehandicaptenzorg voor jou en samenwerkende instanties:
www.onderling-sterk.nl - website LFB, www.ookjij.nl.

Voor een toelichting op dit bericht kunt u contact opnemen met Jessica Grootenboer, Persvoorlichter RIVM (030) 274 2238.