Alle kinderen die geboren zijn op of na 1 augustus 2011 krijgen een inenting tegen hepatitis B aangeboden. Minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) volgt daarmee het advies op van de Gezondheidsraad om de inenting op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)). Hepatitis B is een ernstige ziekte van de lever die veroorzaakt wordt door een virus.

Op dit moment krijgen kinderen die een verhoogd risico hebben op hepatitis B de inenting al via het RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma). Dat zijn kinderen met een moeder met een chronische hepatitis B-infectie, kinderen van wie tenminste één ouder afkomstig is uit een land waar hepatitis B vaak voorkomt en kinderen met het syndroom van Down.

Vaccinatie van kinderen en volwassenen met verhoogd risico is echter niet voldoende om de ziekte hepatitis B in Nederland te verminderen. Ook al is de kans om hepatitis B op te lopen relatief klein, de gevolgen van deze ziekte zijn groot. Daarnaast is er een effectief en veilig vaccin beschikbaar waarmee zonder veel extra belasting meer ziekte kan worden voorkomen. Daarom heeft de minister algemene vaccinatie van alle kinderen opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Op de leeftijd van 2, 3, 4 en 11 maanden krijgen kinderen een combinatievaccin DKTP difterie kinkhoest tetanus polio (difterie kinkhoest tetanus polio)-Hib haemophilus influenzae type b (haemophilus influenzae type b)-HepB hepatitis B (hepatitis B) aangeboden. Dit vaccin wordt al vanaf januari 2006 gebruikt bij de inenting van kinderen met verhoogd risico.

Nederland volgt nu met de overgang naar een algemene hepatitis B-inenting het advies van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO World Health Organization (World Health Organization)) uit 1992 op. In de meeste (ook Europese) landen zit de vaccinatie al veel langer in het vaccinatieprogramma.