De Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) beschrijft de rekenmethodieken voor het uitvoeren van een risicoanalyse voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

De handleiding risicoanalyse transport (HART) bestaat uit 2 delen:

In het hoofdrapport zijn de volgende wijzigingen en verduidelijkingen opgenomen;

  • Andere indeling van de stofcategorie voor LNG Liquefied Natural Gas (Liquefied Natural Gas)
  • Beschrijving van een drietal mitigerende maatregelen voor spoorvervoer

HART heeft versienummer 1.2 gekregen.