Op 4 mei vertrekt Bernice Notenboom, klimaatjournalist en expeditieleider, met haar team naar Groenland voor het tweede deel van de Arctic March. Komende weken zal zij onderzoek doen naar de effecten van klimaatverandering in het poolgebied.

In 2014 heeft Bernice Notenboom een expeditie (de Arctic March) ondernomen vanaf de Noordpool naar Canada om aandacht te vragen voor de fragiele balans in het Noordpoolgebied. En dat heeft ze geweten. Tegen alle verwachtingen en langjarig gemiddelden in heeft ze met name storm en tegenwind gehad. Het ijs smolt op een gegeven moment zo hard dat ze met haar team geƫvacueerd is.

De expeditie heeft haar getriggerd om onderzoek te doen naar de oorzaken van de klimaatveranderingen en de druk die op het poolgebied wordt uitgeoefend. Het RIVM ondersteunt deze zoektocht met kennis over luchtverontreiniging en effecten daarvan op het klimaatsysteem.

Van 5 tot en met 23 mei zal de expeditie onderzoek doen op zowel het zee-ijs als op de bergen en gletsjers van Groenland. Vanaf Groenland zal Bernice haar ervaringen met ons delen via Facebook: The Arctic March.

Metingen en klimaatverandering

Het RIVM ondersteunt deze Arctische expeditie met kennis over luchtverontreiniging. Bernice en haar team voeren luchtkwaliteitsmetingen uit op Groenland. Het RIVM zal deze resultaten analyseren en interpreteren na haar terugkomst. Ter voorbereiding van de expeditie zijn door Bernice en een RIVM-team al luchtmetingen op de Noordzee gedaan. Inzicht in de uitstoot van schepen op de Noordzee geeft ons een indicatie van de uitstoot van schepen die in het kwetsbare poolgebied vrij zou komen.

Expeditie en film

Bernice Notenboom werkt momenteel aan een documentaire die de veranderingen in het Arctisch gebied in kaart brengt. Bereikt het fijn stof dat wij in de westerse wereld uitstoten dit afgelegen gebied? Wat zijn de gevolgen in het poolgebied als de scheepvaartroute boven langs Rusland een gangbare route wordt? Versterkt fijn stof de afname van het poolijs door klimaatverandering? Dit zijn vragen waarop antwoord wordt gezocht tijdens de expedities van de Arctic March.