De kosten die samenhangen met astma en COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem)) zullen de komende 20 jaar stijgen met respectievelijk 150% en 220%. Dit blijkt uit projecties van het RIVM. Belangrijke oorzaak van de kostenstijging is de vergrijzing, naast technologische veranderingen en prijsstijgingen. Het aantal ouderen met een van deze chronische longaandoeningen stijgt flink. Dit blijkt uit een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De kosten voor respiratoire allergie (zoals hooikoorts) stijgen relatief minder, namelijk met 73%. Deze aandoening komt meer voor bij jongeren en minder bij ouderen. De groeipercentages zijn inclusief de jaarlijkse stijging van zorguitgaven door onder andere technologische veranderingen (zoals nieuwe medicijnen) en prijsstijgingen volgens de trendanalyse van het Centraal Planbureau. De totale kosten voor astma, COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem)) en respiratoire allergie samen zullen oplopen van 800 miljoen euro in 2007 tot circa 2 miljard euro over 20 jaar.

Het rapport, dat het RIVM heeft gemaakt op verzoek van het Longfonds, is gebaseerd op het zorggebruik en de kosten in 2007. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg)) en het Institute for Medical Technology Assessment (iMTA Institute for Medical Technology Assessment (Institute for Medical Technology Assessment)).

Voor astma bedroegen de medische kosten in totaal 287 miljoen euro, gemiddeld 530 euro per patiënt. Dit bedrag bestaat voor bijna driekwart uit kosten voor medicijnen. Bij werknemers komt daar nog gemiddeld 1200 euro per persoon per jaar bovenop vanwege extra ziekteverzuim door astma.
De medische kosten voor COPD in Nederland in 2007 waren 415 miljoen euro, gemiddeld 1.400 euro per patiënt. Hierbij waren geneesmiddelen, ziekenhuisopnames en langdurige zorg (zoals thuiszorg en zorg in verzorgingshuizen) de belangrijke kostenposten. Kosten van arbeidsongeschiktheid waren voor werkenden met COPD gemiddeld 1.200 euro per persoon. Voor ziekteverzuim waren deze gemiddeld 1900 euro per werkende met COPD. Deze kosten overtreffen veruit de kosten van het zorggebruik voor COPD.
De medische kosten voor respiratoire allergie waren 102 miljoen euro, gemiddeld 170 euro per patiënt. Medicatiekosten vormden hierin het grootste deel, 90%. Kosten van ziekteverzuim konden niet betrouwbaar geschat worden.

De stijgende kosten voor mensen met astma en COPD hebben te maken met de verwachte toename van het aantal mensen in Nederland met deze aandoeningen. Over 20 jaar zijn er 28% meer mensen met astma, en 70% meer mensen die lijden aan COPD. Deze mensen zijn bovendien gemiddeld ouder dan de huidige patiënten en hebben daarom meer en andere zorg nodig.

De gepresenteerde cijfers over de verwachte stijging van het aantal mensen met deze drie aandoeningen en de kosten die hiermee gemoeid zijn, leveren belangrijke informatie op voor het beleid. Ze kunnen richting geven aan innovaties in preventie en zorg, om deze betaalbaar te houden. Vanwege de hoge kosten van arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim is ook aandacht voor arbeidsparticipatie belangrijk.