Het LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) heeft de afgelopen jaren geregeld de vraag ontvangen of luchtwassers legionella kunnen verspreiden naar de omgeving en een risico kunnen vormen voor omwonenden. Industrieën en veehouderijen gebruiken luchtwassers om ongewenste gassen of geuren, chemische of organische stoffen, te verwijderen uit lucht of gas. Bij dit proces wordt vaak gebruikgemaakt van recirculerend waswater dat wordt gesproeid op een pakket met honingraatstructuur en van ventilatoren om de lucht door de wasser te halen. Deze werkwijze heeft veel overeenkomsten met natte koeltorens; installaties waarvan bewezen is dat ze een legionella-uitbraak kunnen veroorzaken.

Door het ontbreken van informatie over verspreiding van legionella door luchtwassers heeft het LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid)/RIVM samen met Z&O Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie)/RIVM en Wageningen UR Wageningen University en Research (Wageningen University en Research) livestock research een literatuurstudie uitgevoerd en deskundigen geïnterviewd. Dit heeft geresulteerd in een RIVM-rapport waaruit blijkt dat legionellagroei en –verspreiding niet is uit te sluiten bij bio- en stofwassers. Deze installaties hebben een neutrale zuurgraad en kunnen een waswatertemperatuur hebben, al dan niet lokaal of tijdelijk, tussen de 20 en 50 °C. Om na te gaan of deze luchtwassers inderdaad een risico vormen voor omwonenden door verspreiding van legionella, adviseert het RIVM om een onderzoek uit te voeren óf en hoe vaak legionella in luchtwassers aanwezig is.

In het rapport zijn aanbevelingen opgenomen voor GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en en andere overheidsorganisaties voor het beantwoorden van vragen en het geven van preventieadvies. Vooralsnog is het aan te bevelen bij bio- en stofwassers zoveel mogelijk waterverneveling en gunstige temperaturen te voorkomen. Dit is mogelijk door alternatieve vormen van waterverdeling toe te passen en de installatie zo in te richten dat lokale opwarming en opwarming door de omgeving zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Alle aanbevelingen voor het beantwoorden van vragen en uitvoeren van legionellapreventie zijn te lezen in het RIVM-rapport.