De metingen van radon in grond- en drinkwatermonsters uit Overijssel en Limburg laten zien dat er weinig radon in zit. Een vergelijking met de resultaten uit de vorige meetcampagne in 1995 laat zien dat het radon-222 gehalte in het grondwater in Nederland zich op een laag en constant niveau bevindt.

De metingen zijn verricht in het kader van het nationale drinkwatermonitoringprogramma. In het grondwater zijn alle meetwaarden onder de 20 Bq/l becquerels per liter (becquerels per liter) en in het daaruit geproduceerde drinkwater onder de 10 Bq/l. De grenswaarde van 100 Becquerel per liter (Bq/l) wordt niet overschreden. Dat betekent dat het niet nodig is om de bepaling van radon in het nationale drinkwatermonitoringprogramma op te nemen.