EZIPs (Emerging Zoonoses Priority and Information system) is een interactieve website. Deze website biedt informatie voor professionals over nieuwe en bestaande zoönosen. EZIPs geeft op transparante wijze inzicht in de risicobeoordeling van de opduikende zoönosen. Ook bestaat de mogelijkheid om na te gaan wat de invloed is van nieuwe informatie op de risicobeoordeling.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.