Compliment is wondermiddel voor jongeren. Vandaag introduceren Rutgers WPF World Population Foundation (World Population Foundation) en Soa Aids Nederland de online tool GIF a compliment. Via GIFacompliment.nl kunnen jongeren elkaar een leuk, grappig en positief bericht sturen in de vorm van een gepersonaliseerd GIF’je. 27 november is uitgeroepen tot GIF a compliment day. Deze dag heeft als doel zoveel mogelijk jongeren te motiveren om een compliment te delen en samen te zorgen voor een online golf van positiviteit.

'GIF a compliment' is één van de projecten die is ontwikkeld vanuit het programma #Jeugdimpuls. Het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL Centrum Gezond Leven (Centrum Gezond Leven)) en partners coördineerde de #Jeugdimpuls. Een extra investering van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2012 in een gezonde leefstijl bij jongeren maakte het programma mogelijk. De lancering van de online tool valt samen met de slotconferentie #Jeugdimpuls.

Complimenten geven

De impact van een compliment hangt sterk af van wie dit komt. Complimenten van vrienden of leeftijdsgenoten hebben bij jongeren ouder dan 14 jaar de meeste impact op hun zelfvertrouwen. Dit zelfvertrouwen is een belangrijke voorspeller voor het algemeen welbevinden. 'GIF a compliment' sluit aan bij de digitale communicatie onder jongeren en maakt complimenten geven gemakkelijk en leuk om te doen. De tool legt jongeren niet op hoe ze elkaar moeten complimenteren, maar stimuleert en faciliteert een manier die bij de jongeren past.

Slotconferentie #Jeugdimpuls

#Jeugdimpuls duurde 2,5 jaar (start medio 2012 tot en met 2014) en had een budget van ruim 6 miljoen euro. Naast projecten rondom sociale media werden ook tientallen andere projecten gesteund, met en voor de scholen. Zo zijn bijvoorbeeld 2.500 scholen ondersteund via het ondersteuningsaanbod Gezonde School. Een deel van de uitgezette projecten krijgt een vervolg in 2015. 

In de slotconferentie kijken we met partners en andere betrokkenen terug op de resultaten en leerervaringen én vooral vooruit naar de toekomst. Niet alleen werken staat op het programma. Op deze dag duiken we met een jongeren-trendteam in de jongerencultuur. Zij dagen de deelnemers uit voor de Snapchat-Challenge en kiezen aan het einde van de dag de Snapchat King óf Queen. Rob Oudkerk geeft een kritische reflectie op het programma #Jeugdimpuls. DJ DNS zorgt voor de muziek op deze dag.

Over GIF a Compliment

'GIF a compliment' is ontwikkeld door Buutvrij, in opdracht van Rutgers WPF World Population Foundation (World Population Foundation), Soa Aids Nederland, Trimbos Instituut en Pharos.