AWAC boven de bebouwde kom van Bilthoven

Omwonenden van luchthavens willen betrouwbare informatie over geluid door vliegtuigen ontvangen. Op dit moment verschilt het per regio hoe vliegtuiggeluid wordt gemeten en hoe omwonenden hierover geïnformeerd worden. Op verzoek van het ministerie van I&W Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat) hebben het RIVM, het NLR Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium) (Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum) en het KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) hiervoor een ‘nationale meetstrategie voor vliegtuiggeluid’ ontwikkeld.

Regionale overlegorganisaties kunnen de nationale meetstrategie gebruiken om de informatievoorziening te verbeteren. De Rijksoverheid kan de nationale meetstrategie gebruiken voor het controleren (valideren) van rekenmodellen. Deze nationale meetstrategie is onderdeel van de Programmatische Aanpak voor het Meten van Vliegtuiggeluid (PAMV) van I&W Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat).   

Landelijke criteria voor het meten van vliegtuiggeluid

De nationale meetstrategie bevat uniforme kaders voor het hele land. Hiermee kunnen de meetnetten rondom Nederlandse luchthavens consistent worden ingericht. Met de ‘kwaliteitsindicatoren’ (checklisten) kan de kwaliteit van een meetpost worden beoordeeld en kan getoetst worden of de meetpost geschikt is voor het meten en ontsluiten van informatie. De kaders bieden ook handvatten voor het plaatsen van meetposten rondom de luchthaven. Tot slot kan gebruik gemaakt worden van een stappenplan voor de overgang van de huidige meetsituatie naar de ‘gewenste’ meetsituatie. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen het doel van een meetpost: ter informatie voor de omgeving of ter controle van de rekenmodellen.

Programmatische aanpak voor het meten van vliegtuiggeluid

De nationale meetstrategie is ontwikkeld als onderdeel van de Programmatische Aanpak voor het Meten van Vliegtuiggeluid (PAMV). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft dit programma ingesteld. De overheid wil hiermee metingen en berekeningen van vliegtuiggeluid beter op elkaar afstemmen en daarmee betrouwbare informatie bieden aan omwonenden en voor beleidsbeslissingen. De volgende stap voor de nationale meetstrategie is dat de landelijk kaders op regionaal niveau worden toegepast, waarbij het RIVM samen met partner­organisaties een advies per regio zal opstellen over het inrichten van meetnetten volgens de landelijke kaders.