De meest in het oog springende infectieziekte in 2015 was de griepepidemie in de winter van 2014-2015, die met 21 weken de langstdurende griepepidemie was die ooit in Nederland is gemeten. Dit blijkt uit het RIVM-rapport ‘Staat van Infectieziekten in Nederland 2015’.