Specifieke soorten legionellabacteriën kunnen schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Het RIVM heeft een nieuwe methode ontwikkeld waarmee legionellabacteriën in water, op een alternatieve wijze kunnen worden aangetoond.

Legionellabacteriën worden gekweekt op amoeben, eencelligen waarin de bacteriën kunnen groeien. De vermeerderde bacteriën worden vervolgens aangetoond met polymerase chain reaction (PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)) of met kweek op medium-platen.

Jaarlijks worden veel gevallen van longontsteking als gevolg van een legionellabacterie gemeld bij het RIVM. Het lukt echter zelden om in de omgeving van deze patiënten de bron van de besmetting te vinden. Dit komt waarschijnlijk doordat bestaande methoden niet in staat zijn om alle legionellabacteriën in watermonsters op te sporen. De amoebe-kweek PCR-methode kan dit naar verwachting wel, maar dit moet nog worden gevalideerd.