Remco Bosma volgt Hans de Vries op als legionella-coördinator van ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport)/Handhaving drinkwater en legionella. Dit heeft geen gevolgen voor het contact tussen de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) en het LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) (Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid): ook in de toekomst overlegt het LCHV over onder andere de taakverdeling en communicatie tussen ILT en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en bij legionellameldingen in drinkwater.