Het is praktisch uitgesloten dat defensiepersoneel acute myeloïde leukemie of aanverwante vormen van kanker heeft ontwikkeld door te werken met het wapenonderhoudsmiddel PX-10. Dit middel bevatte tot 1970 lage concentraties van de kankerverwekkende stof benzeen. Na 1970 daalde de concentratie benzeen sterk, waardoor de totale blootstelling voor het personeel gering was.

Het is praktisch uitgesloten dat defensiepersoneel acute myeloïde leukemie of aanverwante vormen van kanker heeft ontwikkeld door te werken met het wapenonderhoudsmiddel PX-10. Dit middel bevatte tot 1970 lage concentraties van de kankerverwekkende stof benzeen. Na 1970 daalde de concentratie benzeen sterk, waardoor de totale blootstelling voor het personeel gering was.

In 2008 is het ministerie van Defensie aansprakelijk gesteld voor gezondheidsschade door werkzaamheden met PX-10. Na een intern onderzoek gaf het ministerie opdracht aan het RIVM om de blootstelling en gezondheidseffecten van het werken met PX-10 te onderzoeken.

Van elke 1.000 Nederlandse mannen die nooit met PX-10 hebben gewerkt krijgen er jaarlijks 3 tot 4 acute myeloïde leukemie (AML Acute Myeloïde Leukemie (Acute Myeloïde Leukemie)). Onder het defensiepersoneel dat vele jaren dagelijks intensief met PX-10 werkte, is er sprake van 0,03 extra gevallen per 1.000 mannen. Omdat hooguit een paar duizend werknemers in hoge mate zijn blootgesteld aan PX-10, is het onwaarschijnlijk dat er daadwerkelijk extra gevallen van AML zijn opgetreden.

Hoeveel benzeen het defensiepersoneel binnenkreeg, is afhankelijk van het type werkzaamheden en de periode waarin de werkzaamheden met PX-10 plaatsvonden. De jaarlijks gemiddelde blootstelling per persoon was maximaal 0,5 parts per million (ppm parts per million (parts per million)), dit ligt onder de norm van 1 ppm per werkdag.