De literatuurdatabase kosteneffectiviteit van preventie biedt een overzicht van economische evaluaties van de preventieve interventies sinds 2005. De studies zijn gerubriceerd naar de ziekte of aandoening waar de interventie zich op richt.

Via een regelmatige zoektocht in Medline en Scopus worden zo goed als alle economische evaluaties van preventieve maatregelen gesignaleerd. De titels en abstracts worden gescreend op relevantie, maar de studies worden niet beoordeeld op kwaliteit. In de nieuwe literatuurdatabase zijn ook factsheets te vinden van interventies nog niet systematisch in Nederland zijn ingevoerd.