Jonge vrouw laat voor onderzoek weten of ze klachten ervaart

Ruim 95% van de 1.741 deelnemers aan het LongCOVID-onderzoek van het RIVM, die aangeven langdurig klachten te hebben na een coronabesmetting, hadden milde klachten tijdens de acute fase van de infectie. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het LongCOVID-onderzoek van het RIVM. Slechts 5% van de mensen die meedoen aan het onderzoek en aangeven langdurig klachten te hebben, is opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege COVID-19.

Vermoeidheid (90%), concentratieproblemen (74%) en kortademigheid (70%) springen eruit als meest genoemde klachten bij de deelnemers. De gemiddelde duur van deze klachten bij de deelnemers op het moment van aanmelden was 7 maanden. Het is nog onbekend of de delta-variant andere lange termijn klachten geeft, en of kinderen dezelfde langdurige klachten houden als volwassenen. Daarom vraagt het RIVM mensen die recent (minder dan 7 dagen geleden) een coronatest hebben gedaan mee te doen aan het onderzoek via longcovid.rivm.nl.

Impact coronabesmetting na maanden nog steeds groot

Bijna 90% van de ondervraagden met langdurige klachten in het LongCOVID-onderzoek geeft aan dat de impact van de langdurige klachten groot tot zeer groot is. Zo’n 34% van de deelnemers geeft op het moment invullen van de vragenlijst aan  momenteel niet meer te kunnen werken door de langdurige klachten na een coronabesmetting. Voor 46% van deze deelnemers geldt dat zij minder kunnen werken dan gewoonlijk  door de langdurige klachten.

LongCOVID-onderzoek voor volwassenen en kinderen

Het LongCOVID-onderzoek ging in mei dit jaar van start. Aan het onderzoek doen nu al bijna 2.800 personen mee. Bij meer dan 1.740 deelnemers was bij aanmelding al sprake van langdurige klachten. Onduidelijk is nog in hoeverre deze deelnemers representatief zijn voor alle mensen die longCOVID klachten hebben. Om dat goed te kunnen onderzoeken moeten mensen worden gevolgd vanaf het moment dat ze besmet zijn met het coronavirus. Van de huidige deelnemers zijn naar verwachting nog weinig mensen besmet geweest met de deltavariant. Het RIVM vraagt daarom volwassenen en kinderen die recent positief getest zijn op corona om zich binnen 7 dagen na de positieve testuitslag aan te melden voor het onderzoek. Ook mensen zonder (recente) positieve testuitslag en mensen die gevaccineerd zijn, met of zonder (recente) positieve coronatest, kunnen meedoen aan het LongCOVID-onderzoek van het RIVM.

Met dit onderzoek wil het RIVM over een langere tijd onderzoeken hoeveel mensen na een infectie met het coronavirus langdurig gezondheidsklachten houden. Ook wordt onderzocht wat die klachten zijn en hoe lang deze klachten aanhouden. En of, en in welke mate, vaccinatie beschermt tegen long COVID.

Die gegevens kunnen gebruikt worden voor het bepalen van de langdurige gezondheidsimpact van een besmetting met het coronavirus.

Onderzoek gedragsunit

Dat de invloed van een coronabesmetting nog lange tijd negatief kan na-ijlen komt ook naar voren in de resultaten van de 13e ronde van het vragenlijstonderzoek van de gedragsunit van het RIVM. Een derde (37%) van de deelnemers die langer dan drie maanden geleden besmet zijn geweest (bevestigd met een positieve coronatest) gaf aan dat ze langer dan drie maanden na de besmetting nog klachten hadden. Deze langdurige klachten kwamen het meest voor onder 40-tot-69-jarigen (39 tot 41%). Ook rapporteert ruim een kwart (27%) van de ondervraagde jongeren (16-24 jaar) die een infectie hebben doorgemaakt, na 3 maanden nog klachten.