Het RIVM verwacht dat de luchtkwaliteit tijdens Pasen vooral in gebieden waar paasvuren ontstoken worden, korte tijd slecht tot zeer slecht zal zijn. Met name op zondagavond. De hoge concentraties fijnstof die hierdoor mogelijk optreden kunnen gezondheidsklachten geven. Door een oostenwind waait de rook van de paasvuren in Duitsland en het oosten van Nederland naar verwachting ook naar andere delen van het land.  We adviseren mensen die gevoelig zijn voor smog daarom om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken. 

Op maandag zal de wind geleidelijk toenemen en draait deze naar het zuidwesten, waardoor de luchtkwaliteit in delen van Nederland zal verbeteren ten opzichte van zondag.

In Duitsland worden de paasvuren op sommige plaatsen al op vrijdag of zaterdag aangestoken. Dit zou mogelijk tot hinder in Nederland kunnen leiden. Door een zuidenwind op vrijdag en zaterdag lijkt de kans hierop klein. De mate waarin hinder door geur, rook en stof ervaren wordt, hangt onder meer af van de windrichting, windsnelheid en de afstand tot de paasvuren.

Luchtwegklachten

Een hoge concentratie fijnstof in de lucht door houtstook kan, samen met andere vervuilende stoffen in de lucht, leiden tot een verminderde longfunctie. Een ziekte als astma kan daardoor erger worden. Ook luchtwegklachten als piepende ademhaling, hoesten en kortademigheid kunnen toenemen. Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem)), en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last hebben. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door in de periode waarin de paasvuren ontstoken worden, binnen te blijven en zich niet overmatig in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast. Mensen met klachten kunnen contact opnemen met de huisarts of de GGD

Check de luchtkwaliteit

Op Luchtmeetnet.nl is de luchtkwaliteit in Nederland te zien. Hierop zijn meetgegevens verzameld van verschillende overheidsinstanties. De website is een initiatief van het RIVM, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond) Milieudienst Rijnmond, provincie Limburg, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Samen Meten

Ook dit jaar meten mensen in heel Nederland tijdens Pasen zelf de luchtkwaliteit in hun woonomgeving. De resultaten van hun metingen delen ze via het Samen Meten dataportaal. De meetpunten geven door hun aantal en spreiding een goed aanvullend beeld van de luchtkwaliteit boven Nederland.