Vanaf november 2013 zijn in Nederland maatregelen van kracht geweest om het risico op verspreiding van polio door asielzoekers uit Syrië te beperken. In Syrië was namelijk een polio-uitbraak gaande. Sinds 17 maart 2015 is volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie ( WHO World Health Organization (World Health Organization)) de polio-uitbraak in Syrië voorbij. Ook zijn er in de surveillance van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geen aanwijzingen gevonden voor verspreiding van polio door asielzoekers uit Syrië. Daarom zijn de maatregelen per 10 april 2015 beëindigd.