Vanaf november 2013 zijn in Nederland maatregelen van kracht geweest om het risico op verspreiding van polio door asielzoekers uit Syrië te beperken. In Syrië was namelijk een polio-uitbraak gaande. Sinds 17 maart 2015 is volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO World Health Organization (World Health Organization)) de polio-uitbraak in Syrië voorbij. Ook zijn er in de surveillance van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geen aanwijzingen gevonden voor verspreiding van polio door asielzoekers uit Syrië. Daarom zijn de maatregelen per 10 april 2015 beëindigd.

De maatregelen tegen mogelijke verspreiding van polio door asielzoekers uit Syrië bestonden uit:

  • rioolwatersurveillance bij de Centrale Opvang Locatie voor asielzoekers in Ter Apel;
  • vaccinatie van kinderen uit Syrië < 6 jaar, direct bij aankomst;
  • plaatsing van gezinnen uit Syrië met jonge kinderen in asielzoekerscentra buiten regio’s met een lage vaccinatiegraad.

Het reguliere vaccinatie-aanbod aan kinderen uit Syrië (in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma) wordt uiteraard voortgezet, evenals de reguliere polio-rioolwatersurveillance in gebieden met een lage vaccinatiegraad.