Psychosociale hulp bij rampen en crises moet aansluiten bij de behoeften van getroffenen en de context van de crisis of ramp. Daarom hebben RIVM en Stichting Arq-Impact met professionals uit de praktijk een richtlijn ontwikkeld voor psychosociale hulp bij calamiteiten, zoals eerste basishulp, praktische hulp en sociaal-emotionele steun.