Ieder informatiehuis uit het Digitaal Stelsel Omgevingswet moet een eigen, stapsgewijs, groeipad volgen. Wel is het nodig om met het inrichten van alle informatiehuizen gelijktijdig te beginnen, om zo de gegevens uit tien kennisdomeinen optimaal te kunnen integreren en ontsluiten via één loket. Dit staat in een advies van het RIVM over de totstandkoming van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.