Foto van prof.dr. Marc Bonten

Prof. Dr. Marc Bonten, arts-microbioloog, werkt per 1 juli als top wetenschappelijk medewerker bij het RIVM. Met zijn komst brengt hij waardevolle kennis mee op het terrein van antibioticaresistentie. Marc Bonten combineert zijn werkzaamheden voor het RIVM met zijn activiteiten voor het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Marc Bonten zal bij het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) van het RIVM een toonaangevende rol gaan spelen in de verdere ontwikkeling van het programma ter bestrijding van antibioticaresistentie. Hiermee legt het CIb een belangrijke verbinding met de curatieve zorg. Marc Bonten gaat zich bezighouden met het versterken van de infrastructuur op het gebied van antibioticaresistentiebestrijding. Samenwerking tussen zorginstellingen en verbinding van openbare gezondheidszorg en curatieve zorg spelen hierbij een belangrijke rol. Hij levert tevens een inhoudelijke bijdrage aan adviezen en publicaties op dit werkveld. Marc Bonten heeft een sterk wetenschappelijke track record en een stevige positie in het zorgveld.

Marc Bonten: “Vorige week kondigde Minister Schippers een vijfjarenplan aan tegen antibioticaresistentie. Wereldwijd is antibioticaresistentie een snel toenemend probleem. Dat zal ongetwijfeld effect op Nederland krijgen, dus het is heel goed dat we nu majeure stappen kunnen zetten om ons beter te beschermen. Deze nieuwe functie past in dat kader.” 

Marc Bonten combineert deze werkzaamheden met zijn activiteiten voor het Universitair Medisch Centrum Utrecht als afdelingshoofd medische microbiologie.