In drugsafval zitten stoffen die schadelijk zijn voor de kwaliteit van het drinkwater. Doordat dit afval gedumpt wordt kunnen deze stoffen in de bronnen van het drinkwater terechtkomen. Het RIVM beveelt daarom aan om deze stoffen standaard in de waterketen te gaan meten, vooral bij de productie van drinkwater. Ook is het belangrijk drinkwaterbedrijven en waterschappen sneller te informeren als er drugsafval gevonden wordt.

Elk jaar 200 dumpingen drugsafval ontdekt 

In Nederland worden in illegale laboratoria veel synthetische drugs gemaakt, zoals amfetamine en XTC Ecstacy (3,4-Methylenedioxy Methamphetamine) (Ecstacy (3,4-Methylenedioxy Methamphetamine)). Het drugsafval wordt in vaten in de natuur of op straat gedumpt. Het kan ook op het riool worden geloosd. Elk jaar ontdekt de politie in Nederland ongeveer 200 dumpingen van drugsafval. Dit komt het meest voor in het zuiden en oosten van het land. 
In ongeveer 20% van de gevallen gebeurt dat dichtbij gebieden waar grondwater gewonnen wordt voor het maken van drinkwater.  

In drugsafval zitten veel gevaarlijke stoffen  

Drugsafval is een mengsel van gevaarlijke stoffen. Veel daarvan zijn schadelijk voor de gezondheid. Soms worden er hoge concentraties van deze stoffen gevonden in oppervlaktewater of gezuiverd rioolwater. Deze schadelijke stoffen worden niet standaard gemeten in het Nederlandse water.

Water gaan meten op deze stoffen 

Het RIVM beveelt aan om op meer plekken in de waterketen metingen naar deze stoffen te doen. Bijvoorbeeld in gezuiverd rioolwater, grondwater, oppervlaktewater en bij de productie van drinkwater. Zo kan beter worden beoordeeld hoe de stoffen zich verspreiden. Ook wordt duidelijk of mensen eraan blootstaan via drinkwater en wat voor schadelijke gevolgen dat kan hebben. 
Daarnaast beveelt het RIVM aan om te bepalen tot welke concentraties in drinkwater deze stoffen zeker veilig zijn (gezondheidskundige grenswaardes).

Elkaar sneller informeren om schade te beperken

De politie en brandweer zijn vaak als eerste bij het gedumpte drugsafval. Het is belangrijk dat zij goed communiceren met drinkwaterbedrijven en waterschappen. Als deze partijen elkaar beter en sneller kunnen vinden, dan kan dat de schade van de dumpingen beperken.
Het RIVM beveelt aan om een protocol te ontwikkelen dat duidelijk maakt wie op zo’n moment maatregelen kan nemen en welke dat zijn.