Om het stijgende aantal sportblessures in Nederland terug te dringen is het van belang dat sporters gebruik maken van preventieve interventies, waarvan de effectiviteit is bewezen. Er is meer onderzoek naar de effectiviteit van interventies noodzakelijk. Ook zijn inspanningen nodig om het bereik van effectieve interventies te vergroten. Dit blijkt uit een quickscan die het RIVM in samenwerking met het NISB Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen) heeft uitgevoerd in het kader van het programma Sportblessurepreventie dat wordt uitgevoerd door ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie).