Het ministerie van I&M Ministerie van Infrastructuur & Milieu (Ministerie van Infrastructuur & Milieu) schrijft in een brief aan leveranciers van alternatieve technieken zoals filtratie, UV ultraviolet (ultraviolet) en koper/zilver-ionisatie dat bij correct gebruik en beheer van de techniek de warmwatertemperatuur en de spoelfrequentie mag worden verlaagd. Voor warmwatertemperatuur mag een maximumtemperatuur van 50 °C worden aangehouden in plaats van 60 °C. De spoelfrequentie per tappunt, gebaseerd op thermisch beheer, is nu vastgesteld op wekelijks. Hoeveel de frequentie mag worden verlaagd bij gebruik van een alternatieve techniek is niet opgenomen in de brief. Het LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) neemt de wijzigingen op in de richtlijnen en draaiboeken wanneer meer duidelijk is over de spoelfrequentie.

In de brief wordt ook vermeld dat alleen ‘ BRL beoordelingsrichtlijn (beoordelingsrichtlijn)-gecertificeerde’ alternatieve technieken gebruikt mogen worden. Eerder geplaatste installaties waarvoor geen certificering is aangevraagd moeten zijn verwijderd na 4 oktober 2013. Voor eerder geplaatste installaties waarvoor al een certificatie-procedure is gestart heeft de leverancier tot 1 juli 2014 de tijd om het certificaat te behalen. Indien het certificaat niet is behaald moet de installatie alsnog worden verwijderd. De hele brief vind u hier.