De milieurisicobeoordeling van industriële toepassingen van algen is mogelijk volgens de bestaande werkwijze voor bacteriën en schimmels. Daarnaast biedt gentechnologie een oplossing voor het beheersen van milieurisico’s van algen in biobased productieprocessen. Beide conclusies volgen uit een publicatie waaraan onderzoekers van het RIVM bijdroegen. Het artikel verschijnt in juli in het tijdschrift Algal Research.

Algen kunnen dienen als bron van biomassa, maar ook als producent van biobrandstoffen en bulkchemicaliën, of zelfs van fijnchemicaliën en farmaceutische stoffen. De mogelijkheden om algen steeds gerichter te gebruiken als ‘stoffenfabriekjes’ (producenten van stoffen) nemen toe door ontwikkelingen binnen de gentechnologie.

Wet- en regelgeving onduidelijk

Biobased ondernemers vinden dat de wet- en regelgeving onvoldoende duidelijk maakt hoe algen het best milieuveilig kunnen worden ingezet. Zij zien dit als een belangrijke belemmering voor de verdere ontwikkeling van hun bedrijfstak. Dit blijkt uit het rapport ‘Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy’, dat recent is opgesteld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

De Algal Research-publicatie is een belangrijke stap vooruit bij het wegnemen van deze belemmering. De studie laat immers zien dat de milieurisicobeoordeling voor algen goed aan kan sluiten bij de bestaande beoordelingsmethoden voor bacteriën en schimmels.

Gentechnologie biedt ook veiligheid

Wanneer ‘vreemde’ productie-algen in het milieu terechtkomen, kan dit leiden tot onomkeerbare verstoring van het ecosysteem. Gentechnologie biedt de kans om een extra veiligheid in te bouwen, die het algen onmogelijk maakt om buiten het kweeksysteem te overleven. Dit kan door algen volledig afhankelijk te maken van de kunstmatige groeiomstandigheden.

Eerder verscheen een samenvatting van de studie op de website van Algal Research.