Het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven moet een betere focus krijgen. De meeste resultaten zijn te bereiken in kennisdomeinen waar Nederland traditioneel sterk in is, zoals kanker- en geneesmiddelenonderzoek en de risicobeoordeling van chemische stoffen. Ook moet meer worden samengewerkt in de implementatie van ontwikkelde alternatieven.

Het rapport is in te zien onder het kopje 'Zie ook'.