Uit een verkennende studie door het RIVM blijkt dat er nog te weinig kennis is om te beoordelen of het gebruik van chemische stoffen die in sommige mondkapjes voor consumenten zitten veilig is. Het gaat om stoffen als (nano)zilver, (nano)koper en grafeen. Voor fabrikanten bestaan nu geen eisen voor het gebruik van specifieke stoffen in niet-medische mondkapjes.  

Het RIVM volgt op verzoek van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de literatuur en maatschappelijke trends van gebruikte stoffen in consumentenproducten en de mogelijke nadelige effecten op de gezondheid. Sinds de coronapandemie volgt het RIVM specifiek de chemische stoffen die worden toegevoegd aan mondkapjes voor consumenten. Deze chemische toevoegingen hebben geen functie in het verbeteren van de filterende werking van een mondkapje. In de literatuur blijkt de schadelijkheid voor de mens niet aangetoond maar is die ook niet uit te sluiten.

Spray en etherische olie verbeteren beschermende functie niet

Sommige mensen behandelen hun mondkapjes met desinfecterende sprays of etherische olie. Ze doen dit omdat de mondkapjes dan langer zouden meegaan of om ze frisser te laten ruiken. Het gebruik van sprays of etherische olie lijkt de beschermende functie van het mondkapje niet te verbeteren, bleek uit RIVM-onderzoek. Het gebruik kan bovendien ongewenste (allergische) lichamelijke reacties veroorzaken.

Stofzuigerzakken of -filters afgeraden

Men heeft onder andere stofzuigerzakken en HEPA health enhancing physical activity (health enhancing physical activity)-filters voor stofzuigers gebruikt om mondkapjes van te maken of om als filter in mondkapjes te stoppen. Het RIVM raadde eind mei 2020 af om deze materialen voor mondkapjes te gebruiken. De reden hiervoor is dat er aan stofzuigerzakken antimicrobiële stoffen kunnen zijn toegevoegd om schadelijke of ongewenste organismen (biociden) binnenin de stofzuigerzak te bestrijden. Ook kunnen stoffen zijn toegevoegd die geuren opnemen. Deze stoffen zijn niet bedoeld om in te ademen, want dit kan schadelijk zijn.