Jongere generaties lopen meer risico op gezondheidsproblemen door obesitas en hoge bloeddruk dan voorgaande generaties. Deze risicofactoren komen steeds vaker en op jongere leeftijd voor. Eind jaren tachtig had bijvoorbeeld 7-8% van de veertigers obesitas en 16 jaar later was dit gestegen tot 11-15%. Ruim 80% van alle hart- en vaatziekten bij mannen en vrouwen van 20-60 jaar was toe te schrijven aan de belangrijkste risicofactoren, te weten ongunstige niveaus van bloeddruk, cholesterol, gewicht en roken. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Gerben Hulsegge, uitgevoerd bij het RIVM in samenwerking met het Julius Centrum van het UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Utrecht.