RIVM en TNO gaan meer samenwerken op het gebied van chemische stoffen. De instituten werkten al veel samen, maar vooral op incidentele basis. Nu zijn hier structurele afspraken over gemaakt. Het gaat om samenwerking en ontwikkeling van nieuwe instrumenten, de uitbesteding van zaken rondom REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) en samenwerken in internationaal onderzoek.

Lees voor meer informatie het volledige nieuwsbericht onder 'Zie ook'.