De kans op een ernstig arbeidsongeval in Nederland daalt. Medewerkers in Nederland zijn de afgelopen jaren meer gaan werken en er gebeuren minder ongevallen. Dit blijkt uit een trendanalyse van ongevallen die bij de Inspectie SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid) in de periode van 1999-2011 zijn gemeld. De ernst van de ongevallen verandert niet. Gemiddeld overlijden jaarlijks ongeveer 70 mensen als gevolg van een arbeidsongeval. Circa 4% van de slachtoffers wordt arbeidsongeschikt. Leren van ongevallen blijft belangrijk.

Verschillende factoren beïnvloeden de kans op een ernstig arbeidsongeval. Zo spelen bijvoorbeeld leeftijd, sekse, soort dienstverband en bedrijfstak een rol. Mannen lopen meer risico dan vrouwen en werknemers achter in de 50 en jongeren van 19 jaar hebben een groter risico. Ook lijken mensen met een vast of tijdelijk contract minder risico te lopen op een ernstig ongeval dan mensen met een flexibel contract. 

Uitzonderingen: enkele sectoren met veel ongevallen

Tegen de algemeen dalende trend in nam bij 4 van de 28 geanalyseerde sectoren het aantal arbeidsongevallen toe. In de sectoren ‘ textiel en kleding’, ‘ landbouw, visserij en delfstoffen’, ‘ vervaardiging van machines en apparaten’ en de ‘gespecialiseerde bouw’(o.a. dak- en steigerbouw) nam het aantal ernstige ongevallen toe.

Leren van ongevallen

Ondanks de dalende trend blijft het belangrijk om te leren van ongevallen. Het RIVM verzamelt kennis en informatie over arbeidsongevallen en maakt de informatie beschikbaar, toegankelijk en toepasbaar voor overheid, bedrijven en Arbo professionals. Werkgevers kunnen voor hun werksituatie inzicht krijgen in de oorzaken van veelvoorkomende ernstige ongelukken en gebruiken om effectieve maatregelen te treffen. Hierdoor kunnen ze de veiligheid op de werkvloer vergroten.

Achtergrond

Het RIVM heeft voor dit onderzoek gebruik gemaakt van de gegevens van de inspectie SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid) over ernstige ongevallen en de gegevens over de werkende beroepsbevolking van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek).