Rood vlees op een snijplank

In 2014 zijn er minder uitbraken van voedselinfecties en –vergiftigingen dan in voorgaande jaren geweest. Wel was het aantal zieken per gemelde uitbraak groter. Daarmee kwam het totaal aantal zieken 13% hoger uit dan in 2013. Dit blijkt uit het rapport ‘Registratie van voedselinfecties en –vergiftigingen in 2014’ van het RIVM en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)).

De analyse van de registratiecijfers laat zien dat er in totaal 207 uitbraken in 2014 zijn gemeld. Hierbij zijn 1655 mensen ziek geworden. In 2013 waren er 290 uitbraken gemeld waarbij 1450 zieken waren. Daarnaast zijn bij de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) nog 242 individuele ziektegevallen van voedselinfecties en - vergiftigingen gemeld. In vergelijking met voorgaande jaren blijkt dat het norovirus weer relatief veel uitbraken heeft veroorzaakt terwijl de Campylobacter-bacterie minder vaak de oorzaak was van voedselinfecties en –vergiftigingen. Het aantal Salmonella-uitbraken was in 2014 hoger dan in 2013, maar lager dan in de jaren ervoor.

Registratie en onderzoek

De registratiecijfers zijn afkomstig van de NVWA en de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en. Sinds vorig jaar worden alle meldingen samengevoegd en als één geheel geanalyseerd door het RIVM. Deze nieuwe, geïntegreerde aanpak geeft een duidelijker beeld van de mate waarin uitbraken van voedselinfecties en -vergiftigingen in Nederland voorkomen en de trend daarin door de jaren heen. Lang niet iedereen die ziek wordt na het eten van besmet voedsel meldt zich bij de huisarts of de NVWA. De genoemde getallen zijn daarom een onderschatting van het werkelijke aantal voedselinfecties en -vergiftigingen. Naar schatting zijn jaarlijks ongeveer 700.000 mensen in Nederland ziek door het eten van besmet voedsel.

Verschil tussen voedselinfectie en voedselvergiftiging

Een voedselinfectie ontstaat door het eten van besmet voedsel. De besmetting wordt veroorzaakt door een bacterie, virus of parasiet. De infectie kan leiden tot een ontsteking van de maag, darmen of van andere organen. Mensen kunnen dan last krijgen van diarree, misselijkheid, braken, buikpijn, buikkramp en koorts. Soms gaat de infectie vrijwel ongemerkt voorbij. De klachten ontstaan niet eerder dan 8 uur na het eten van besmette producten. Dat in tegenstelling tot voedselvergiftiging waarbij in het voedsel vrijgekomen gifstoffen van bepaalde bacteriën,  klachten veroorzaken. De klachten ontstaan dan vaak al binnen enkele uren na het eten van besmet voedsel. De voedselinfecties en - vergiftigingen ontstaan vaak door onvoldoende hygiëne bij de productie of bereiding van voedsel.

Hygiënische maatregelen

Veel van deze voedselinfecties en -vergiftigingen ontstaan in de eigen keuken en zijn te voorkomen door meer aandacht te besteden aan voedselveiligheid. Naast hygiënische maatregelen, zoals handenwassen voor etensbereiding, is het belangrijk ‘kruisbesmetting’ te voorkomen. Hiervoor is het van belang in de keuken verschillende snijplanken en messen te gebruiken voor rauw en gaar voedsel.