Het aantal meldingen van mensen die een infectieziekte oplopen tijdens het werk is gering. In 2011 werden 337 meldingen geregistreerd. De verwachting is dat dit een beperkt beeld geeft. De meeste infecties werden gemeld binnen het onderwijs (29%), de gezondheidszorg (22%) en de agrarische/veterinaire sector (11%). Reizen naar het buitenland zijn ook vaak oorzaak van een arbeidsgerelateerde infectie (29%).

In 2011 werden 337 meldingen van infectieziekten die op het werk werden opgelopen geregistreerd. De verwachting is dat dit slechts een beperkt beeld geeft van het werkelijke aantal werknemers dat te maken krijgt met een arbeidsgerelateerde infectieziekte. Ondanks dat er geen compleet beeld is van het aantal infectieziekten dat tijdens het werk wordt opgelopen, kunnen de meldingen wel aanleiding geven tot concrete acties of adviezen.
Van de gemelde arbeidsgerelateerde infecties komt circa 11% uit de agrarische en veterinaire sector, circa 29% uit het onderwijs (scholen en kinderdagverblijven) en circa 22% uit de gezondheidszorg. Ongeveer 29% van de meldingen hebben met werkgerelateerde reizen naar het buitenland te maken.
De meest gemelde infectieziekten zijn de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven: malaria, bof, legionellose, huidinfecties, maag-darminfecties, mantoux-omslagen/tuberculose en de ziekte van Lyme. Het aantal besmettingen met kinkhoest nam in 2011 toe.  Daarnaast was een beduidende afname te zien van het aantal patiënten dat tijdens het werk besmet raakte met Q-koorts. Het aantal meldingen van arbeidsgerelateerde Q-koorts liep terug tot 6, terwijl dit in 2009 en 2010 nog 78 respectievelijk 35 meldingen waren.

Het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM maakt jaarlijks een ‘Surveillance arbeidsgerelateerde infectieziekten’. Voor deze rapportage worden de gemelde beroepsinfectieziekten gebruikt bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en 42 infectieziekten die gemeld moeten worden bij GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en. Het RIVM combineert beide systemen om zicht te krijgen op de risico’s bij beroepsgroepen en om preventiemaatregelen te kunnen treffen.