Bij de hielpriksets versie 2016 zullen de pleisters niet meer in de witte envelop worden verpakt, maar zullen zij, evenals de hielpriklancetten, los bij de hielprikset worden geleverd.

De reden voor deze wijziging is als volgt. In 2015 heeft RIVM-DVP Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's) de eisen die aan de hielprikset worden gesteld aangescherpt en er heeft daartoe een Europese aanbesteding plaatsgevonden. Uit deze aanbesteding is een andere, buitenlandse, leverancier gekomen. De hielpriksets zullen voortaan in het buitenland worden gefabriceerd. Een van de voorwaarden bij de aanscherping van de eisen was dat de huidige pleisters gehandhaafd zouden blijven. Deze pleister is namelijk speciaal geselecteerd door een commissie deskundigen (medisch adviseurs). Deze pleisters komen uit Nederland. Om de pleisters te verschepen naar het buitenland en daar in te laten pakken, zou tot een onevenredige kostenverhoging leiden.