Als alle plannen voor een schonere lucht de komende jaren worden uitgevoerd, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 2,5 tot 3,5 maand langer dan in 2016. Het doel van het Schone Lucht Akkoord (SLA) wordt dan gehaald. Dat lukt alleen als naast de plannen uit het SLA, ook de overheidsplannen tegen klimaatverandering en stikstofneerslag worden uitgevoerd. Dat schrijft het RIVM in de tweede voortgangsmeting van het Schone Lucht Akkoord.

In 2020 heeft de Rijksoverheid het Schone Lucht Akkoord gesloten met op dit moment meer dan 100 gemeenten en alle provincies.  

Daarin is afgesproken dat de gezondheidseffecten van luchtvervuiling door Nederlandse bronnen in 2030 50 procent minder zijn dan in dan in 2016. Daarvoor moeten deze bronnen minder stikstofoxiden en fijnstof uitstoten. Mensen in Nederland leven dan gemiddeld 2,5 tot 3,5 maand langer. Uitvoering van de plannen heeft ook een gunstig effect op bijvoorbeeld het voorkomen van astma bij kinderen en hart- en vaatziekten. 

Doel haalbaar als alle plannen doorgaan 

De SLA-partners hebben begin 2023 hun jaarlijkse plannen ingeleverd waarin staat hoe zij de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof in Nederland gaan verminderen. Het RIVM berekende dat de gezondheidseffecten als gevolg van luchtvervuiling door de uitvoering van deze plannen met 46 procent afnemen ten opzichte van 2016.  

Als ook de effecten van maatregelen tegen klimaatverandering en stikstofneerslag worden meegerekend, is de afgesproken gezondheidswinst van 50 procent haalbaar. Voorwaarde daarvoor is dat al deze plannen volledig worden uitgevoerd. 

Bijna overal in Nederland voldoen aan WHO World Health Organization (World Health Organization)-advieswaarden  

De SLA-partners willen ook dat de luchtkwaliteit in 2030 voldoet aan de WHO-advieswaarden uit 2005 voor fijnstof en stikstofdioxide. Deze advieswaarden zullen naar verwachting vanaf 2030 gelden voor alle EU Europese Unie (Europese Unie)-landen, waaronder Nederland. Het RIVM heeft berekend dat deze advieswaarden in 2030 bijna overal in Nederland kunnen worden gehaald als de plannen voor het SLA worden uitgevoerd. In een paar gebieden zullen extra maatregelen nodig zijn om in 2030 aan de advieswaarden te voldoen.  

 Tweede Voortgangsmeting Schone Lucht Akkoord 

In deze tweede voortgangsmeting van het Schone Lucht Akkoord staat alle informatie om te kunnen berekenen of de doelen van het SLA worden gehaald. Bijvoorbeeld hoeveel de uitstoot en de concentraties van stikstofdioxiden en fijnstof dalen bij verschillende maatregelen. Adviesbureau TAUW heeft berekend hoeveel de uitstoot daarbij daalt. Met deze resultaten heeft het RIVM de gezondheidseffecten berekend.