Met behulp van een meteorologisch rekenmodel kan tot op straatniveau in kaart worden gebracht welke mensen en bedrijven een risico lopen om besmet te raken met Q-koorts. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Jeroen van Leuken van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het IRAS Institute of Risk Assessment Sciences (Institute of Risk Assessment Sciences) (Institute for Risk Assessment Science) van de Universiteit Utrecht. Hierbij wordt gekeken naar de bron van de Q-koortsbesmetting (zoals een besmette boerderij) en hoe de bacterie zich verspreidt in de omgeving. Dat hangt onder andere af van de weersomstandigheden en omgevingsfactoren zoals de hoeveelheid vegetatie en het type bodem.

Het rekenmodel maakt het mogelijk om enkele dagen vooruit te voorspellen hoe de Q-koortsinfectie zich zal verspreiden. Op deze manier kunnen huisartsen en dierenartsen risicovolle gebieden nauwkeurig in de gaten houden en patiënten sneller behandelen. Q-koorts is goed te behandelen met antibiotica als deze tijdig wordt gesignaleerd. De resultaten van het promotieonderzoek kunnen relevant zijn voor toekomstige uitbraken van Q-koorts én andere infectieziekten die via de lucht worden overgedragen, zoals legionella en het vogelgriepvirus.

De afstand van het woonadres tot de bron is een belangrijke factor voor de kans op Q-koorts. Naast klimatologische factoren, zoals wind en neerslag, blijken omgevingsfactoren daar invloed op te hebben. Vegetatie lijkt de verspreiding te verminderen en heeft daardoor een beschermend effect. Bodems die gevoelig zijn voor erosie vergroten daarentegen de verspreiding: bacteriën die op dergelijke bodems terecht zijn gekomen, kunnen dan buiten de boerderijen om, op een later moment mogelijk nieuwe besmettingen veroorzaken.

Dit onderzoek is een belangrijke stap in de ontwikkeling om met behulp van rekenmodellen de volksgezondheidsrisico’s te bepalen van ziekteverwekkers die zich door de lucht verspreiden, zoals Q-koorts. De verdere ontwikkeling zal onder meer gericht zijn op het verkrijgen van nauwkeurigere emissiegegevens van Q-koortsbronnen.