Al meer dan 100 jaar beschermt en bevordert het RIVM de gezondheid van de bevolking en de kwaliteit van het leefmilieu. Na 100 jaar zijn we toe aan een nieuwe uitstraling en een nieuwe kleur. Een kleur die past bij onze strategie 'midden in de samenleving'.

We zijnĀ uitgegroeid tot een kennisinstituut dat midden in de maatschappij staat. Dat doen we via onderzoek, advies, regie of uitvoering in samenwerking met nationale en internationale partners. We bundelen onze krachten en ontwikkelen nieuwe kennis en kunde. De maatschappij is in beweging en wij bewegen mee, want de zorg voor morgen begint vandaag.

In de 'Routekaart RIVM2020' is de strategische visie opgenomen waaruit blijkt hoe het RIVM zich voorbereidt op de toekomst. De strategische visie vraagt om een nieuwe uitstraling en bij die uitstraling past deze nieuwe kleur: oranje. Een kleur die aansluit bij een positie midden in de samenleving.