Vanaf 1 maart 2015 gelden er nieuwe regels voor organisaties die werken met genetisch gemodificeerde organismen (ggo genetisch gemodificeerde organismen (genetisch gemodificeerde organismen)’s). Het RIVM geeft namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu voorlichting over de regelgeving, verzorgt vergunningverlening en beoordeelt kennisgevingen van organisaties die met ggo’s werken.

Deze kennisgevingen zijn nieuw en vervangen voor een deel de vergunningen die afgegeven worden voor het werk met genetisch gemodificeerde organismen. Organisaties die met de regelgeving te maken hebben worden geïnformeerd via de website van Bureau GGO van het RIVM. De regels zijn vastgelegd in het nieuwe Besluit GGO Genetisch Gemodificeerde Organismen (Genetisch Gemodificeerde Organismen).

Met de inwerkingtreding van dit besluit verminderen administratieve lasten voor onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven die met ggo genetisch gemodificeerde organismen (genetisch gemodificeerde organismen)’s werken. Ook is de leesbaarheid van de regels verbeterd en sluiten de regels nauwer aan bij de teksten van de Europese regelgeving.

Voor de aanvraag van een vergunning voor medisch toepassingen, zoals gentherapie, kunnen organisaties terecht bij het Loket Gentherapie van het RIVM.