Minder zout toevoegen aan voedingsmiddelen is gezond, maar levert technologische hoofdbrekens op. Zout speelt namelijk een rol bij bijvoorbeeld de structuur en de houdbaarheid van het voedingsmiddel. Ook moet de smaak behouden blijven. Wageningen UR Wageningen University en Research (Wageningen University en Research) (University & Research centre), Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuw (RIVM) onderzoeken samen hoe zoutbeperking gerealiseerd kan worden.

Meer informatie vindt u op de website van Wageningen UR.