De WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie) is, met andere partijen, door de Minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) uitgenodigd om op korte termijn (medio februari a.s.) te spreken over de 'toekomstige borging, organisatorisch en financieel, van richtlijnontwikkeling rond infectieziektebestrijding'.


Het Bestuur van de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie) - en de besturen van de moederverenigingen - zullen graag van de uitnodiging gebruik maken.
In afwachting van het gesprek zal de WIP geen verdere stappen zetten in het afbouwen van activiteiten dan al bekend zijn gemaakt.
Lees de brief van de Minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hiernaast onder 'Download'.