Moderne biotechnologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van toekomstige medische producten, zoals biosensoren voor het opsporen van ziekten. Deze technologie maakt het mogelijk om de programmeertaal van het leven - de genetische code - in toenemende mate te begrijpen, zelf te bouwen en ook toe te passen.

Het RIVM heeft met een ‘quick scan’ onderzoek gekeken welke medische producten op dit moment worden ontwikkeld met behulp van synthetische biologie. Dit is een vorm van moderne biotechnologie waarbij technische ontwerpprincipes worden toepast op moleculair niveau.

Het meest veelbelovend zijn toepassingen met stamcellen voor herstel van beschadigd weefsel. Ook biosensoren die buiten het lichaam worden toegepast voor diagnostiek zijn een belangrijke lijn van ontwikkeling. De technologie wordt ook gebruikt om producten voor gerichte geneesmiddeltoediening en bewerkte menselijke celproducten te ontwikkelen. De meeste producten zijn nog ver van daadwerkelijke toepassing in de kliniek.

Regelgeving

Het RIVM heeft vervolgens gekeken welke regelgevende kaders van toepassing zijn op deze ontwikkelingen. Regelgeving gericht op genetisch gemodificeerde organismen en regelgeving voor medische producten zou ook op deze nieuwe ontwikkelingen van toepassing zijn. Het ‘quick scan’ onderzoek kan gebruikt worden als basis voor een verdere analyse van mogelijke uitdagingen voor de bestaande regelgeving.