Vanaf 2017 voert het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL Integraal kankercentrum Nederland (Integraal kankercentrum Nederland)) de monitor bevolkingsonderzoek borstkanker uit, in opdracht van het CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek). Deze partij heeft de opdracht verkregen via een Europese aanbesteding. Hiermee is een eind gekomen aan een tijdperk van 25 jaar monitoren door de huidige partij: het Landelijk Evaluatie Team voor Bevolkingsonderzoek Borstkanker (LETB Landelijke Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker (Landelijke Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker)) van het Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center). Het LETB blijft wel de landelijke evaluatie verzorgen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Het IKNL Integraal kankercentrum Nederland (Integraal kankercentrum Nederland) gaat de prestaties van het bevolkingsonderzoek borstkanker monitoren met behulp van gegevens uit het datawarehouse voor bevolkingsonderzoek naar kanker. Het voordeel van het datawarehouse is dat de gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR Nederlandse Kanker Registratie (Nederlandse Kanker Registratie)) naast de gegevens uit de database van het bevolkingsonderzoek (iBOB ICT-systeem van het bevolkingsonderzoek borstkanker (ICT-systeem van het bevolkingsonderzoek borstkanker)) gezet kunnen worden. Op deze manier komen gegevens makkelijker en sneller, zonder tussenkomst van handwerk, beschikbaar.

De bevolkingsonderzoeken worden voortdurend gemonitord op kwaliteit. Elk jaar wordt er een monitorrapport uitgebracht met de belangrijkste prestaties van de bevolkingsonderzoeken. Hierin worden bijvoorbeeld prestaties over deelname, het aantal verwijzingen en het aantal gevonden afwijkingen opgenomen.

Meest recente monitorrapport borstkanker