Sinds 2015 wordt de neonatale hielprikscreening ( NHS neonatale hielprikscreening (neonatale hielprikscreening)) ook in Caribisch Nederland uitgevoerd. In 2014 vond op Bonaire eerst een pilot plaats.

De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-en van Bonaire, St. Eustatius en Saba coördineren de NHS neonatale hielprikscreening (neonatale hielprikscreening) op de drie eilanden en werken nauw samen met verloskundigen, huisartsen en artsen uit ziekenhuizen. Ook wordt nauw samengewerkt met professionals op het eiland St. Maarten, omdat vrouwen uit Saba en St. Eustatius meestal bevallen op St. Maarten.

De eerste monitor van de NHS in Caribisch Nederland, opgesteld door het RIVM, toont dat er in de periode 2014 t/m 2016 op alle eilanden verbeteringen zijn. Vrijwel alle pasgeborenen (jaarlijks meer dan 200) in Caribisch Nederland doen mee aan de hielprikscreening. Het aantal kinderen dat tijdig is gescreend (tussen 48 en 168 uur na de geboorte) is op alle eilanden toegenomen in de periode 2014-2016.