Sinds de grieppandemie van 2009 houdt het RIVM wekelijks het aantal sterfgevallen in de gaten met gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)). Het doel van het monitoren van sterftecijfers is om de impact van een epidemie, pandemie of een incident in beeld brengen. In het verleden waren pieken in de totale sterfte te zien bij koude- en hittegolven en bij uitbraken van infectieziekten, zoals griep. Deze sterftegegevens worden elke donderdag geactualiseerd op een speciale pagina van de RIVM-website.

Op www.rivm.nl/sterftecijfers staan de sterftecijfers in een grafiek weergegeven, met een toelichting over factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn geweest op de variatie in de sterftecijfers van nu en uit het verleden.

Huidige sterftecijfers

Tijdens het winterseizoen 2014/2015 is de totale sterfte in Nederland verhoogd, net als in veel andere Europese landen. De sterfte aan alle oorzaken was in de week van 26 maart tot en met 1 april verhoogd. De sterfte was licht verhoogd in de leeftijdsgroep van 75-plussers en in de gecombineerde regio Zeeland/Noord-Brabant/Limburg. De piek van verhoogde sterfte lag in januari (8-14 januari) en was wat hoger dan de pieken van de afgelopen 5 jaar. Mogelijk wordt de verhoogde sterfte veroorzaakt door de relatief hogere en langduriger influenza-activiteit in Nederland. Een oorzakelijk verband is echter niet zonder meer aan te tonen.