Het is 21 dagen geleden dat de Nigeriaanse ebolapatiënt die in het Calamiteitenhospitaal was opgenomen, is genezen. Daarmee is de monitoring van de gezondheidssituatie van het medisch team van het UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Utrecht dat hem verzorgde ook beëindigd. Nu is met zekerheid vastgesteld dat geen van de zorgverleners is besmet met ebola.

Voor het betrokken medisch personeel ging een monitoringsperiode van drie weken in waarin de gezondheidssituatie nauwlettend werd gevolgd. Hiermee kunnen tijdig eventuele ziekteverschijnselen gesignaleerd worden die 2 tot 21 dagen na besmetting kunnen optreden. Deze periode van monitoring is nu afgerond zonder dat er besmettingen zijn vastgesteld. De periode van drie weken is gebaseerd op internationale richtlijnen van de World Health Organization (WHO World Health Organization (World Health Organization)).

Op 5 december 2014 is een Nigeriaanse ebolapatiënt in het Calamiteitenhospitaal opgenomen. Het ging om een militair in dienst van de VN Verenigde Naties (Verenigde Naties) Vredesmacht in Liberia. Hij is hier in strikte isolatie verpleegd door speciaal getraind medisch personeel. Op 18 december is hij genezen verklaard van ebola.