MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus) blijkt in duidelijk waarneembare geografische clusters door Europa voor te komen. Dit zou betekenen dat MRSA zich niet willekeurig in de gemeenschap verspreidt maar voornamelijk door patiënten die zich tussen ziekenhuizen verplaatsen. Dat concluderen wetenschappers in een onderzoek dat is verschenen in PLoS Plos One (Plos One) Medicine.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.