Silica in nanovorm is aanwezig in verschillende voedingsmiddelen waaraan het additief E551 als antiklontermiddel is toegevoegd. De deeltjes uit deze voedingsmiddelen blijken de nanovorm te behouden in het maagdarmkanaal, ze lossen dus niet op. Voor een uitspraak over de mogelijke gezondheidsrisico’s van nanosilica in voedingsproducten is meer informatie over de opname in het lichaam en eventuele ophoping in weefsels daarom van groot belang. Dit blijkt uit nieuwe publicaties in het tijdschrift Nanotoxicology en ACSnano.

Deze studie leidt nog niet tot een daadwerkelijke uitspraak over mogelijke gezondheidsrisico van nanosilica maar, geeft goede aangrijpingspunten voor de risicobeoordeling.

Bij een voor de mens reële aanname, een langdurige lage blootstelling via voedsel, zijn de effecten van nanosilica onduidelijk. Uit eerder onderzoek bij muizen bleek wel dat inslikken van zeer grote hoeveelheden nanosilica tot beschadiging van levercellen en -weefsel kan leiden. Wanneer nanosilica direct in het bloed geïnjecteerd wordt zijn lagere doseringen al schadelijk. Verder zijn er aanwijzingen dat nanosilica in weefsel kan stapelen. Stapeling betekent niet dat er een gezondheidsrisico is, maar wel dat hier goed naar gekeken moet worden. Goede informatie over de eventuele ophoping van nanosilica in weefsels en kwantitatieve informatie over de opname hiervan uit voeding, is daarom van belang om tot duidelijke uitspraken over mogelijke gezondheidsrisico’s te komen.

De verwachting is dat het aantal toepassingen van nanomaterialen in voeding en andere producten zal toenemen. Meer inzicht in de mogelijke gezondheidsrisico’s is een voorwaarde om te kunnen profiteren van de voordelen van nanomaterialen.

Publicaties

Zie ook