nanomaterials

Het Kennis- en Informatiepunt Risico’s van Nanotechnologie van het RIVM ( KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie (kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie)-nano) heeft de NanoToolSelector gepubliceerd. De NanoToolSelector bevat informatie over 40 instrumenten waarmee bedrijven gezondheidsrisico’s van nanomaterialen voor hun medewerkers in kaart kunnen brengen.

Er bestaan veel verschillende tools voor de beoordeling van risico’s van nanomaterialen op de werkvloer. Maar welke tool is voor u het meest bruikbaar? De online keuzehulp NanoToolSelector helpt u bij het kiezen van de juiste tool voor uw RI&E Risico-Inventarisatie en Evaluatie (Risico-Inventarisatie en Evaluatie) voor nanomaterialen. De NanoToolSelector is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ( SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid)) en bevat informatie over 40 verschillende tools waarmee u gezondheidsrisico’s van het werken met nanomaterialen in uw bedrijf in kaart kunt brengen. De tools zijn gescoord op beschikbaarheid, toepassingsgebied, beoogd kennisniveau van de gebruiker, gebruiksgemak en kwaliteit. Via de NanoToolSelector kunt u verschillende tools gemakkelijk vergelijken.