Veel van de gezondheidsprogramma’s die onderdeel zijn van het Nationaal Programma Preventie (NPP National Prevention Programme (National Prevention Programme)) hebben de doelen gehaald, die bij de start van het NPP werden gesteld. Vooral rondom scholen is voortgang geboekt. En met meer dan 300 pledges is ook de maatschappelijke beweging Alles is gezondheid... op stoom. Dat blijkt uit de voortgangsmonitor die het RIVM in opdracht van ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) heeft uitgebracht. De resultaten worden vandaag gepresenteerd op de jaarlijkse conferentie van Alles is gezondheid... 

Nationaal Programma Preventie

Bij het Nationaal Programma Preventie gaat het om verminderen van de groei van het aantal mensen met chronische ziekten en verkleinen van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Speerpunten zijn: minder alcohol, roken, depressie, diabetes, overgewicht en meer bewegen. Het NPP National Prevention Programme (National Prevention Programme) bestaat uit wet- en regelgeving, verschillende gezondheidsprogramma’s en de maatschappelijke beweging Alles is gezondheid…

Gezondheidsprogramma’s

Het programma Gezonde School had eind 2016 1065 scholen met een Vignet Gezonde School. Dat is 215 meer dan het gestelde doel. Verder werd het gestelde doel van 70 gezonde schoolpleinen gehaald. Dit geldt ook voor het aantal scholen met een Schoolplein14 (een initiatief van de Johan Cruyff Foundation) waar het doel op 300 lag. Eind 2016 had circa een derde van de scholen een gezonde schoolkantine. Het streven van 100% gezonde schoolkantines is daarmee niet gehaald. Inmiddels werken bijna 1000 sportverenigingen aan een gezonde sportkantine, waarbij het doel op 600 lag. Eind 2016 waren 116 gemeenten aangesloten bij Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG Jongeren Op Gezond Gewicht (Jongeren Op Gezond Gewicht)), een programma om overgewicht bij jongeren tegen te gaan. Dit betekent dat circa 800.000 kinderen bereikt kunnen worden. Verder breidde het programma Taal voor het Leven van de Stichting Lezen en Schrijven uit naar heel Nederland en verdubbelde het aantal cursisten ruimschoots (15.000 in 2015 en 38.000 in 2016). In 2016 hebben ruim 118.000 mensen de check-je-werkstress test ingevuld. 167 bedrijven deden mee aan de week van de werkstress; fors meer dan de jaren daarvoor. 

Alles is gezondheid…

Ook de beweging ‘Alles is gezondheid…’ boekt vooruitgang. Hierin maken bedrijven en instellingen afspraken en ondernemen zij gezamenlijk acties om de bevolking gezonder en vitaler te maken. In 2016 werden 45 nieuwe zogeheten pledges getekend, waarin partijen zich binden aan gerichte en concrete activiteiten. In totaal zijn er 309 getekende pledges. Dit zijn steeds vaker samenwerkingsverbanden met meerdere partijen. De thema’s waaraan partijen zich het meest hebben gecommitteerd zijn sport en bewegen, en gezonde voeding (resp. 120 en 86 pledges). Het merendeel van de betrokken bedrijven en instellingen geeft aan op koers te liggen met de uitvoering van de activiteiten. Het bereik van de pledges varieert; 50% van de betrokken bedrijven en instellingen schat meer dan 1000 mensen te hebben bereikt en 25% zelfs meer dan 10.000. Waar mogelijk worden activiteiten ingebed in een reguliere werkwijze of bestaande structuur.