Op donderdag 4 februari ondertekenden het RIVM en het Universitair Medisch Centrum Utrecht ( UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Utrecht) een intentieverklaring voor versterking van de samenwerking op het gebied van humane toxicologie. De langdurige samenwerking tussen beide organisaties wordt hiermee verder geïntensiveerd. Centraal in de intentieverklaring staat de overplaatsing van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum ( NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht) (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht))) van het RIVM naar het UMC Utrecht.

Het NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht) (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht)) is al geruime tijd gehuisvest bij het UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Utrecht. Alle huidige zorg-, advies- en onderzoekstaken van het NVIC gaan over van het RIVM naar het UMC Utrecht. Na ondertekening van het convenant streven de organisaties ernaar de overgang van medewerkers per 1 december 2010 te realiseren. Het UMC Utrecht zal zorg dragen voor een goede kwaliteitsborging en continuïteit van de werkzaamheden van het NVIC.

Meerwaarde

Intensivering van de samenwerking betekent een verdieping op het gebied van klinische toxicologie en hoogwaardige intensive care-zorg. Dit zal bijdragen aan het behoud en uitbouwen van de kwaliteit van de advisering over vergiftigingen door het NVIC aan zorgverleners en overheden. Ook ontstaan mogelijkheden om op onderzoeksgebied meer samenwerking aan te gaan met (niet)-publieke organisaties, zoals andere (inter)nationale academische ziekenhuizen en commerciële organisaties.

Taakstelling rijksoverheid

Het onderbrengen van het NVIC bij het UMC Utrecht komt voort uit de taakstelling bij de rijksoverheid om het aantal ambtenaren te verminderen.