Op donderdag 4 februari ondertekenden het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCUniversitair Medisch Centrum Utrecht) een intentieverklaring voor versterking van de samenwerking op het gebied van humane toxicologie. De langdurige samenwerking tussen beide organisaties wordt hiermee verder geïntensiveerd. Centraal in de intentieverklaring staat de overplaatsing van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVICNational Poisons Informations Centre) van het RIVM naar het UMC Utrecht.

Het NVICNational Poisons Informations Centre is al geruime tijd gehuisvest bij het UMCUniversitair Medisch Centrum Utrecht. Alle huidige zorg-, advies- en onderzoekstaken van het NVIC gaan over van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu naar het UMC Utrecht. Na ondertekening van het convenant streven de organisaties ernaar de overgang van medewerkers per 1 december 2010 te realiseren. Het UMC Utrecht zal zorg dragen voor een goede kwaliteitsborging en continuïteit van de werkzaamheden van het NVIC.

Meerwaarde

Intensivering van de samenwerking betekent een verdieping op het gebied van klinische toxicologie en hoogwaardige intensive care-zorg. Dit zal bijdragen aan het behoud en uitbouwen van de kwaliteit van de advisering over vergiftigingen door het NVIC aan zorgverleners en overheden. Ook ontstaan mogelijkheden om op onderzoeksgebied meer samenwerking aan te gaan met (niet)-publieke organisaties, zoals andere (inter)nationale academische ziekenhuizen en commerciële organisaties.

Taakstelling rijksoverheid

Het onderbrengen van het NVIC bij het UMC Utrecht komt voort uit de taakstelling bij de rijksoverheid om het aantal ambtenaren te verminderen.