In december 2016 is de geactualiseerde NHG Nederlands Huisartsen Genootschap (Nederlands Huisartsen Genootschap)-Standaard Borstkanker gepubliceerd. Daarin is onder meer de nieuwe verwijsroute voor vrouwen met een uitslag BI-RADS Breast Imaging Reporting and Data System (Breast Imaging Reporting and Data System) 0 uit het bevolkingsonderzoek opgenomen. Deze gaat per 1 juli 2017 in en houdt in dat huisartsen vrouwen met een BI-RADS 0 uitslag niet meer naar een Mammapoli verwijzen, maar voor aanvullend beeldvormend onderzoek naar een afdeling Radiologie van een ziekenhuis waar ook een Mammapoli aanwezig is.

Aanvullende beeldvorming blijkt voor het grootste deel van deze verwezen vrouwen voldoende te zijn om vast te kunnen stellen dat er geen verdere behandeling/onderzoek nodig is. Een klein deel zal voor verdere diagnostiek vanuit Radiologie doorgestuurd worden naar de Mammapoli. Met deze snelle BI-RADS Breast Imaging Reporting and Data System (Breast Imaging Reporting and Data System) 0 route wordt beoogd de stress en spanning voor deze vrouwen zo klein en kort mogelijk te maken en het beroep op zorgprofessionals op de Mammapoli te verlagen.

De implementatie van de BI-RADS 0 route wordt de komende maanden opgepakt. De screeningsorganisaties zullen met ziekenhuizen in hun regio verder afstemmen en de andere betrokken professionals, zoals de huisartsen, uitvoerig informeren.
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met p.wesdorp@bevolkingsonderzoekmidden-west.nl